In het 'Teamaccount' in TEAMBEHEER kunnen captains inloggen. Controleer daar de gegevens van je team en teamgenoten. 

Captains hebben een mail gehad met nieuwe inlogcodes om wedstrijdformulieren in te vullen of te accorderen. Op de dag voor de wedstrijddag kan de captain of reservecaptain
vanaf 20.00 uur tm de wedstrijddag de pasjes van de tegenstander controleren. Het is dus belangrijk dat wanneer je een wedstrijd verzet je de de datum aanpast naar de datum die je met de tegenstander bent overeengekomen. 
De captain van het team dat het wedstrijdformulier invult moet alle spelers en uitslagen invullen. De captain van de tegenstander dient dit te 'matchen' door en de uitslagen in te vullen. 

Ook is er een handige App beschikbaar welke te downloaden is, zoek op 'teambeheer' in Google Play of App Store. Of download de App via de website van teambeheer. 

Hierin is het wedstrijdschema voor de competitie- en bekerwedstrijden hierin beschikbaar.

 

Reglementen

De wedstrijden van de wintercompetitie van Darts in Delft worden gespeeld van september t/m juni.

Hieronder enkele belangrijke passages uit ons wedstrijdreglement. Het volledige wedstrijdreglement kun je vinden via de pagina INFO sub Reglementen DID. Het wedstrijdregelment 2022-2023 is ook voor het seizoen 2023-2024 van toepassing.

Artikel 17

 1. Het wedstrijdformulier bestaat uit het origineel en 1 doorslag. Het originele wedstrijdformulier is voor het thuis-team, de gele doorslag voor de captain uit-team. Beide formulieren dienen tot einde seizoen te worden bewaard.
 2. Zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd, maar uiterlijk binnen 7 dagen dienen de wedstrijduitslag, de single- en koppeluitslagen en de bijzonderheden door één van beide captains ingevoerd te worden in Teambeheer en te worden ‘gematcht’ door de andere captain. Blijven de captains hierbij in gebreke. dan kan de competitieleider hiervoor 2 strafpunten toekennen.
 3. De captain die als 2e de uitslagen invult in Teambeheer matcht in feite de door de tegenpartij ingevulde uitslagen. Komen deze niet overeen dan volgt geen automatische goedkeuring. Controleer dus altijd goed of je alles juist hebt ingevuld.
 4. Mocht er discussie ontstaan over de ingevoerde gegevens dan zal de competitieleiding de wedstrijdformulieren opvragen.

Artikel 18

 1. Wanneer een team met 3 spelers komt opdagen, dan kan de wedstrijd gespeeld worden, met dien verstande dat alle worpen van de niet-aanwezige-speler op 0 gesteld worden. Voor het overige wordt de wedstrijd gespeeld alsof er 4 spelers zijn.
 2. Wanneer een team een wedstrijd speelt met 3 spelers, dan mogen de 3 aanwezige spelers op elk van de 4 posities op het wedstrijdformulier ingevuld worden. De positie op het wedstrijdformulier die leeg blijft wordt dus bepaald door de opstelling van het team dat de wedstrijd speelt met 3 spelers. Zodoende bepaalt het team met 3 spelers dus welke van de 4 singles er niet gespeeld wordt.
 3. Wanneer beide teams met 3 spelers komen opdagen, dan kan de wedstrijd alsnog gespeeld worden volgens het spelsysteem zoals aangegeven in Bijlage B van het wedstrijdreglement, maar met de volgende aanpassingen:
 • Er worden slechts 3 singles gegooid en de 4e single komt te vervallen. Op het wedstrijdformulier vullen beide teams de namen van de 3 aanwezige spelers op de eerste 3 posities in, terwijl de 4e positie op het wedstrijdformulier open wordt gelaten. Als gevolg hiervan zijn er dus slechts 8 wedstrijdonderdelen in een wedstrijd waar beide teams met 3 spelers komen opdagen.
 • Beide teams spelen 2 koppels met dezelfde 2 spelers, dit koppel geldt dan als het 1e De 2 andere koppels worden gespeeld met de overgebleven 3e speler en respectievelijk de 1e en de 2e speler uit het 1e koppel, dit koppel geldt dan als het 2e koppel. De beide koppels van het ene team spelen zoals gebruikelijk tegen beide koppels van het andere team.
 • De teamgame wordt gespeeld zoals gebruikelijk, maar dan met 3 tegen 3.
 1. Een wedstrijd mag worden begonnen met minder dan 3 spelers, echter de ontbrekende speler(s) moet(en) tijdig aanwezig zijn om een wedstrijdverloop zonder onderbrekingen mogelijk te maken.

Artikel 19

 1. Wanneer een tegenstander niet of met minder dan 3 spelers komt opdagen, mag men op het wedstrijdformulier als uitslag “claim” invullen. Dit is echter niet verplicht. Wanneer men niet als uitslag “claim” invult, moet de wedstrijd op een later tijdstip worden ingehaald (zie ook artikel 21). Het wedstrijdformulier dient normaal te zijn ingevuld wanneer men een claim indient.
 2. Het indienen van een claim leidt niet automatisch tot toewijzing ervan. Een beslissing hiertoe wordt door de competitieleiding genomen, eventueel in overleg met het bestuur.
 3. Bij het toekennen van een claim krijgt het betreffende team het seizoensgemiddelde +1, met een minimum van 5 punten.
 4. Op het puntentotaal van het team dat in de reguliere competitie een claim tegen krijgt worden 2 punten in mindering gebracht.
 5. Als een team in de bekercompetitie een claim tegen krijgt dan is dat team automatisch uitgeschakeld voor de volgende ronde van die bekercompetitie. (zie ook artikel 23)
 6. Een team dat door niet te zijn komen opdagen 4 claims tegen zich heeft toegewezen gekregen, wordt uit de competitie genomen. De claims die in de bekercompetitie toegewezen zijn, worden in dit totaal van 4 claims meegeteld.

Artikel 20

 1. Een wedstrijd dient gespeeld te worden in de geplande week en wel op de vaste speelavond en vaste speellokatie van het thuisspelende team. De vaste speelavond kan gekozen worden op maandag t/m vrijdag.
 1. Wanneer een team genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, dan kan dit tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de geplande wedstrijd, oftewel tot 20:30 uur de avond vóór de vastgestelde wedstrijddag. Probeer in dit geval te allen tijde de tegenstander zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen en wacht dus niet tot het laatste moment. In Teambeheer kan hiervoor eenvoudig een verzoek worden gedaan aan de tegenstander.
 2. Indien blijkt dat een team genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen en niet in staat is gebleken dit op tijd kenbaar te maken bij de captain van de tegenstander, dan moet de competitieleiding op de hoogte gebracht worden onder opgaaf van redenen. De tegenstander mag de wedstrijd dan claimen door op het wedstrijdformulier “claim” in te vullen, of er alsnog voor kiezen om de wedstrijd uit te stellen. Na beschouwing van de opgegeven redenen zal de competitieleiding vervolgens beslissen of een eventuele claim wordt toegekend of dat er alsnog een nieuwe datum voor de wedstrijd gevonden moet worden.
 3. Het niet toekennen van een claim ten gevolge van het te laat uitstellen of het te laat afzeggen van een wedstrijd zal over het algemeen alleen voorkomen in het geval van een calamiteit, c.q. overmacht. Of er sprake is van een calamiteit wordt beoordeeld door de competitieleiding in samenspraak met het bestuur en niet door de tegenstander.
 4. Wanneer men tot uitstel besluit, is de captain van het uitstellende team verplicht de competitieleiding hiervan direct op de hoogte te brengen. De captain van het team waartegen uitgesteld is, dient daarna 3 nieuwe data voor te stellen waaruit het uitstellende team kan kiezen. Hierbij dient te allen tijde rekening gehouden te worden met de thuisavond en speellokatie van het thuisspelende team. Na overleg tussen de beide captains dient er binnen twee weken na de originele datum van de uitgestelde wedstrijd een nieuwe datum voor die wedstrijd te zijn vastgesteld.
 5. Wanneer de captains van 2 teams na uitstel van een onderlinge wedstrijd niet tijdig een nieuwe datum overeenkomen, dan zal de competitieleiding een nieuwe datum vaststellen waarop de wedstrijd gespeeld moet worden. Wordt de wedstrijd niet op deze datum gespeeld, dan zal het team dat niet op is komen dagen een claim tegen krijgen.
 6. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van een nieuwe datum van een uitgestelde wedstrijd ligt bij de captains van beide teams die bij de uitgestelde wedstrijd betrokken zijn. Echter, wanneer de captain van één van beide teams hierbij in gebreke blijft kan de competitieleiding passende maatregelen nemen. Hierbij is het uitgangspunt van de competitieleiding altijd dat de uitgestelde wedstrijd alsnog plaatsvindt op een voor beide teams geschikte datum én op de thuisspeelavond van het thuisspelende team.

Artikel 21

 1. Alle uitgestelde wedstrijden uit de eerste competitiehelft dienen ingehaald te zijn voor het begin van de tweede competitiehelft, behalve als de competitieleiding nadrukkelijk zijn toestemming verleent om deze wedstrijd later in te halen.
 2. Wedstrijden die gedurende de tweede competitiehelft, maar voor 1 april van het lopende seizoen, worden uitgesteld, dienen ingehaald te zijn voor 1 april, behalve als de competitieleiding nadrukkelijk zijn toestemming verleent om deze wedstrijd later in te halen.
 3. Na 1 april dient voor elk uitstel om toestemming gevraagd te worden bij de competitieleiding.
 4. Indien het verloop van een competitie het vereist kan het voorkomen dat een verzoek tot uitstel/verplaatsing van een wedstrijd niet gehonoreerd kan worden. Dit is ter beoordeling aan de competitieleiding, eventueel in overleg met het bestuur.
 5. Voor het uitstellen van een promotie/degradatie- en kampioenswedstrijd dient vooraf overleg met de competitieleiding gepleegd te worden.